شعبه ارس

بابک صادق زاده
سرپرست شعبه ارس
تلفن تماس
04142026620-21

لیست نمایندگی تمامی شعب


ردیف

کد

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شماره موبایل

آدرس

1 4052 خردمند 041-42022338 09144914541 جلفا-خیابان امام جعفر صادق-نرسیده به میدان نباتی-جنب املاک توسعه
2 4142 جدی 041-42024842 09141934831 جلفا-میدان شهدای غزه(یادبود)
3 4210 عالی 041-44662828 09122210085 خداآفرین-شهرخمارلو-خیابان ارس
4 4238 رعنا یاقوتی 041-42027254 09148137264 جلفا- خیابان نماز-روبروی تاکسی تلفنی میلاد
5 4147 رستم پور اقدم 041-42024965 09195590887 جلفا- روبروی دانشگاه پیام نور-پشت نمایشگاه اوغور تجارت
6 4250 جليل يزدان خواه 041-42022645 09144044220 ارس- خيابان امام- پشت غذاخوري حاج علي
7 4184 صالح اهری 041-33333560 09143008848 تبریز-ولیعصر-فلکه خوابگاه-ساختمان 75-طبقه سوم بانک رفاه